• HEMŞEHRİ DERNEKLERİ ÇALIŞTAYI

  • HEMŞEHRİ DERNEKLERİ ÇALIŞTAYI

  • HEMŞEHRİ DERNEKLERİ ÇALIŞTAYI

HEMŞEHRİ DERNEKLERİ

Ülkemizde sivil toplumun büyük bir kısmını dernekler oluşturmaktadır. Dernekler arasında da hemşehri dernekleri hatırı sayılır bir orana sahiptir. Sivil toplum kavramının sözlük anlamı “devlet kurumları içinde yer almayan ve devlet siyaseti gütmek üzere programlanmayan her türlü gönüllü kuruluş dernek, vakıf veya birliktir”. Dernekler kuruluş amaçlarına göre değişmektedir. Bu bağlamda Türkiye’de çok farklı amaçlara yönelik dernek kurulduğu görülmektedir. Göç alan bir bölge olan Marmara Bölgesi ve özellikle İstanbul’da yer alan derneklerin önemli bir bölümü Hemşehri Dernekleri’dir. Hemşehri, genellikle aynı köyden, aynı ilçeden, aynı vilayetten, aynı bölgeden hatta kimi zaman aynı ülkeden insanları tanımlamak için kullanılan bir kelimedir. Hemşehri kelimesinin memleketi aynı yer olan insanları tanımladığı söylenebilir. Memleket ise, insanın doğup büyüdüğü yer ve ikliminde kök saldığı bölgedir. Dolayısıyla hemşehri kavramı memleketten uzakta olmakla, yani göçle yakından bağlantılı bir terimdir¹. Hukuk alanında ise hemşehri kelimesi, 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun Hemşehri Hukuku başlığı altında düzenlenen maddesinde, “Her Türk, nüfus kütüğüne yerli olarak yazıldığı beldenin hemşehrisidir” seklinde bir tanımlanmıştır. Ancak yeni Belediye Kanunu bu tanımlamayı değiştirerek “Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir” şeklinde bir tanımlanmaktadır. Hemşehri dernekleri, “Coğrafi bölgelerinden kopan kendileri ve yeni yerleşim yerlerinde doğan çocuklarını kültürel değerleriyle yaşatmaya ve yöresel kültürlerini devam ettirmeye özen gösteren organize gruplardır”². Hemşehri derneklerinin isimlendirilmesinde genel olarak insanlar geldikleri il, ilçe ya da köylerinin adlarını kullanmaktadırlar. Söz konusu dernekler çoğunlukla hemşehriler arasında yardımlaşma ve dayanışma amacıyla kurulmaktadır.

Katılımcı Kırılımı

“Hemşehri Dernekleri Çalıştayı”na, 69 ilden toplam 499 dernek, 112 federasyon, 12 konfederasyon, 7 platform katılmıştır. Çalıştaya toplam 1143 kişi katılım göstermiştir. 69 ilden hemşehri derneği temsilcilerinin yer aldığı çalıştaya en yüksek katılım Sivas, Tokat ve Giresun illerinden gerçekleşmiştir

Daha fazla..